Finances i la Fundació Institut d’Economia de Barcelona avaluaran la bretxa fiscal d’Andorra

El Ministeri de Finances i l’Institut d’Economia de Barcelona han signat un conveni per avaluar la bretxa fiscal d’Andorra. En concret el conveni, d’una durada de 3 anys, ha d’avaluar la bretxa fiscal existent en diferents impostos: l’impost general indirecte, l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats.

L’objectiu d’aquest tipus d’estudis és poder entendre millor el comportament de les diferents figures fiscals. Així, permetrà estimar les diferències de recaptació entre l’impost teòric i el que acaba passant a la pràctica, així com també identificar mecanismes d’erosió o de frau fiscal.

El model fiscal d’Andorra es basa en una imposició competitiva amb tipus nominals baixos. Per poder mantenir aquests tipus i assegurar la recaptació de l’Estat, cal que l’impost sigui eficient i que els obligats tributaris hi cooperin de manera homogènia. Andorra té les diferents figures impositives desenvolupades des de fa anys i ara s’ha decidit avaluar amb més detall el correcte funcionament de les diferents figures amb l’ajut d’estudiosos de primer nivell especialistes en aquesta matèria.

Leave A Comment