S’aprova el Reglament de conglomerats financers

El Govern, a proposta del titular en funcions de Finances, Jordi Cinca, ha aprovat aquest dimecres el Reglament de desenvolupament de la Llei de conglomerats financers, aprovada el passat mes de desembre, que regularà els grups financers que ofereixen serveis i productes en diversos sectors dels mercats financers. El Reglament implementa a la normativa andorrana la normativa europea derivada de l’Acord Monetari.

La legislació andorrana actual compta amb un conjunt complet de normes sobre la supervisió prudencial de les entitats bancàries, les empreses asseguradores i les empreses d’inversió, considerades individualment, i de les entitats bancàries, les empreses asseguradores i les empreses d’inversió que formin part, respectivament, d’un grup bancari, d’empreses d’assegurances o d’inversió; és a dir, de grups amb activitats financeres homogènies.

Després de l’aprovació de la Llei de conglomerats financers, era necessari desenvolupar normativament l’establiment de les normes tècniques de regulació i així preveure la formulació de les obligacions de supervisió addicional previstes en la Llei. En concret, s’estipula facilitar més detalls sobre els elements que s’haurien de tenir en compte a l’efecte de presentar informació sobre les operacions intragrup significatives i les concentracions de riscos significatius, així com desenvolupar els diferents mètodes i principis tècnics aplicables al càlcul dels requisits addicionals de solvència.

Així mateix, el reglament preveu desenvolupar el contingut de les obligacions previstes en la Llei, en relació amb els processos de gestió de riscos i els mecanismes de control intern exigits als conglomerats financers.

Leave A Comment