ELS NOSTRES SERVEIS

COMPTABLE

 • Assessorament comptable.
 • Assessorament financer.
 • Revisió i anàlisi d’estats financers.
 • Valoració d’empreses.
 • Peritatges financers.
 • Revisió limitada d’estats financers.
 • Assistència comptable i elaboració dels comptes anuals obligatoris.
 • Memòria anual.
 • Dipòsit de comptes al Registre
 •  Formació comptable segons les necessitats del client.

FISCALITAT ANDORRANA

 • Càlcul de l’impost sobre societats.
 • Optimització fiscal (anàlisi de les deduccions i incentius fiscals aplicables)
 • Planificació fiscal i patrimonial
 • Assistència fiscal segons les necessitats del client i en el compliment de les obligacions formals tributaries
 • Càlcul de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Elaboració, preparació i/o anàlisis de les liquidacions de l’impost.
 • Anàlisis de la subjecció a l’impost de les diferents operacions i anàlisis de les operacions exemptes.
 •  Assistència fiscal segons les necessitats del client
 • Càlcul de l’impost sobre la renda de les persones físiques i en el compliment de les obligacions formals tributaries

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 • Elaboració i tramitació d’inversió estrangera.
 • Constitució de societats (Denominació, objecte social, estatuts, inscripció al registre, nomenament administrador(s).
 • Disseny d’estructures jurídiques i societàries.
 • Assessorament en venda i adquisició de negocis i assistència en processos de negociació.
 • Contractació mercantil en les diferents vessants.
 • Processos de “due diligence”.
 • Obertura de comerç (reserva de nom comercial, activitat, contracte extintors, butlletí elèctric, etc )
 • Altres tràmits relacionats amb l’obertura de negoci prop de l’Administració.

FISCALITAT INTERNACIONAL

 • Anàlisis de les transaccions internacionals.
 • Anàlisis i optimització de les estructures societàries.
 • Revisió de la obligació de practicar retenció en els pagaments internacionals.
 • Revisió de la obligació de practicar retenció en els pagaments internacionals.
 •  Assistència fiscal segons les necessitats del client i en el compliment de les obligacions formals tributaries.

DRET LABORAL I RESIDENCIES

 • Dret laboral i càlcul de liquidacions.
 • Nomines.
 • Tràmits i declaracions la seguretat social.
 • Redacció de contractes.
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball.
 • Tràmits prop del Servei d’Immigració.

ESPAI COWORKING

 • Domiciliació de societats i registre de comerç.
 • Disponibilitat de despatx (taula individual) i sala de reunions.
 • Internet i fibra òptica.
 • Possibilitat de recepció de trucades i secretariat segons necessitats.
 • Calefacció.
 • Neteja.
 • Altres serveis a demanda del client.

ALTRES

 • Obertura de comptes bancaris.
 • Assessorament financer.
 • Recerca de fiançament.
Envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu!